கிரிப்டோகிராபி என்றால் என்ன, அது உங்களுக்கு எப்படி உதவும

கிரிப்டோகிராஃபி என்பது ஒரு செய்தியை அல்லது தகவலை குறியாக்கம் செய்யும் செயல் ஆகும், அது டிகோடிங் செய்வதற்கான திறவுகோல் இல்லாத எவருக்கும் அதைப் படிக்க முடியாது. இது முக்கியத் தகவலைப் பொதுவில் இருந்து பாதுகாக்கும் […]

Continue reading

ரோபோக்கள்: நமக்குத் தெரிந்தவை, அவை எவ்வாறு செயல்படுகின்றன, உங்கள் எதிர்காலத்திற்கு என்ன அர்த்தம்

நமது அன்றாட வாழ்வில் ரோபோக்கள் பெருகிய முறையில் பிரதானமாக மாறி வருகின்றன. ரூம்பா வெற்றிடத்தில் இருந்து எங்கள் தளங்களை சுத்தம் செய்வது முதல் தொழிற்சாலைகளில் பணிபுரியும் தொழில்துறை ரோபோக்கள் வரை, இந்த இயந்திரங்கள் மேலும் […]

Continue reading